Organizator

Wspólnota Emmanuel

Wspólnota Emmanuel

Powstała we Francji w 1976 r. na bazie grupy modlitewnej odnowy charyzmatycznej, założonej przez Pierre Goursat i Martine Laffitte-Catta. Szybko znalazła swoje miejsce w Kościele francuskim. W 1992 roku Wspólnota została zatwierdzona przez Stolicę Apostolską i uzyskała osobowość prawną. Zakorzenienie Wspólnoty w Kościele zostało potwierdzone dekretem Papieskiej Rady do Spraw Świeckich z 8 grudnia 1992 r., w którym uznano, że „jednym z aspektów powołania Wspólnoty Emmanuel jest uczestnictwo w wypełnianiu misji Kościoła we współczesnym świecie”. W roku 2009 Wspólnota stała się Międzynarodowym Katolickim Publicznym Stowarzyszeniem Wiernych, z zachowaniem statutów.

Wspólnota Emmanuel rozwija się nadal we Francji, w Polsce, w Europie i na całym świecie. Dziś liczy około 8 tysięcy członków i jest obecna w około 70 krajach na wszystkich kontynentach. Wspólnotę tworzą ludzie wszystkich stanów- małżeństwa, młodzież, osoby stanu wolnego, księża i osoby konsekrowane. Zdecydowana większość członków Wspólnoty to ludzie świeccy, którzy prowadza normalne życie rodzinne i zawodowe, starając się podejmować zaangażowanie we wspólnocie, które jest osobistą odpowiedzią, jaką każdy z nas udziela Panu Bogu na Jego wezwanie.

W Polsce Wspólnota Emmanuel powstała w 1993 r. Istnieje w wielu miastach, m.in. Warszawie, Krakowie, Gliwicach, Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu, Nowym Sączu, Jaśle i Wrocławiu. Dodatkowe informacje dotyczące działalności Wspólnoty Emmanuel w Polsce można znaleźć na stronie internetowej: www.emmanuel.info.pl